Categories
Artikel

Dua Golongan Yang Dijadikan Contoh Oleh ALLAH SWT

Hadis ini menjelaskan dua golongan orang yang dibolehkan bagi kita untuk iri kepadanya. Dua golongan ini bisa dijadikan contoh untuk melakukan kebaikan.

Golongan pertama yaitu orang yang mendapatkan kelebihan rezeki dari Allah SAW dan menggunakannya dengan baik dan bermanfaat. Tidak untuk berfoya-foya atau digunakan untuk segala sesuatu yang sifatnya mubazir.

Dengan kelebihan harta itu, dia nafkahi keluarga sekaligus menyejahterakan umat lewat sedekah. Orang semacam ini dibolehkan untuk dijadikan alasan kita untuk iri.

Sedangkan golongan kedua yaitu orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Ilmu yang didapat tidak digunakan untuk hal-hal negatif, terutama membodohi orang lain.

Ilmu tersebut juga tidak dia simpan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sebarkan kepada orang lain demi kebaikan.