Categories
Artikel

syafaat al-qur’an

Dari Abu Umamah al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, “Bacalah Alquran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya.” Hadis sahih ini diriwayatkan Imam Muslim. Syafaat Alquran padahari kiamat ialah nyata dan tidak terbantahkan. Namun, untuk mendapatkan syafaat Alquran, seseorang harus memiliki hati yang terikat kuat dan menjadikan Alquran sebagai bacaan utama dan berpegang teguh pada isi kandungannya.