Categories
Bantuan Sosial Kegiatan

Acara Santunan Anak Yatim Yayasan Anak Ceria

Alhamdulillah telah dilaksanakan acara antunan untuk anak yatim yayasan anak ceria yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2017, bertempat di kantor yayasan anak ceria dan didanai organisasi Emirates Red Crescent. Beribu ribu syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T atas limpahan rezeki-Nya dibulan yang penuh rahmat ini. Tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada organisasi Emirates Red Crescent untuk bantuan sosialnya.

DSC_0079 DSC_0093 DSC_0107DSC_0113 DSC_0008 DSC_0114

Semoga rezeki mereka terus mengalir dibulan penuh rahmat ini melalui tangan-tangan para dermawan. Amin ya robbal’alamin.

Do’a untuk para donatur

Bismillahirrohmanirrohiem.

Alhamdulillahirobbil ‘alamin.

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, hidayat dan inayah-Nya. Sholawat dan salam kami haturkan kepada nabi Muhammad SAW.

Ya Allah, berikanlah kepada para donatur yatim-piatu untuk yayasan anak ceria indonesia..

1. Kesehatan lahir-batin dan umur panjang untuk beribadah kepada-Mu.

2. Putra-putri yang sholeh-sholehah, cerdas, berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk masyarakat, agama dan bangsa.

3. Rizki yang cukup, halal dan barokah.

4. Keluarga sakinah, mawaddah wa rohmah.

5. Hati yang bersih, dada yang lapang.

6. Dikabulkan semua maksud dan hajatnya.

7. Diampuni segala dosa dan diterima amal baiknya.

8. Hidup istiqomah dan akhir hayat yang husnul khotimah.

Robbana atina fiddunya hasanah, wa fil akhiroti hasanah, wa qina azabannar. Wa shollallahu ‘ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi robbil ‘alamin.